讲365足球投注,看历史知识,尽在讲历史网

西门庆的七个妻妾分别是谁?最终的下场又如何

来源:讲历史2017-11-01 09:04:17责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】西门庆七个妻妾分别是谁?花花太岁西门庆,金钱、权势、色欲集于一身;他是赚钱的能手,弄权的政客,玩女人的淫棍,无日无夜周旋于这三者之间。拳脚齐下,左右逢源,春风得…

西ménqìngqièfènbiéshìshuí?huāhuātàisuì西ménqìng,jīnqián quánshì shēn
shìzuànqiándenéngshǒu,nòngquándezhèng,wánréndeyíngùn,zhōuxuánzhèsānzhězhījiān quánjiǎoxià,zuǒyòuféngyuán,chūnfēng,wàngwéi zhèngdāngérzhīhòu,zhūshìshùnsuízhīshí,quèwǎngyòngjīnqián quánshìjīngyíngláideròuzhīzhōng 

NO1

 pānjīnlián

jīnliánshì西ménqìngdefángqiè rénshìcóng shuǐchuán zhōngjièyǎnérlái,dànzài jīnpíngméi zhōng,jīng xìng shēnghuóděngdàoleduōfāngmiàndezhòngyàodechōngshí,cóngérzàochéngcōngmínglíng měifēngliú,yòushìxīnhěnshǒu bānnòngshìfēi yíndediǎnxíng 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>门</rb><rt>mén</rt><rb>庆</rb><rt>qìng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>七</rb><rt>qī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>妻</rb><rt>qī</rt><rb>妾</rb><rt>qiè</rt><rb>分</rb><rt>fèn</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt>?<rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>终</rb><rt>zhōng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>场</rb><rt>chǎng</rt><rb>又</rb><rt>yòu</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt>

pānjīnliánběnshìqīngxiànnánménwàipāncáiféngdeér,páihángliù,xiǎomíngliùjiě tiānshēnghǎo姿,yòuchánshuānghǎoxiǎojiǎo dànhǎojǐngzhǎng,pāncáiféngrǎnshàngzhòngbìng,qiánmǎiyào,dēngtuǐzǒule,piěxiàlelǎohái guǎnánchēngjiāménmiàn,érzhōngshìjiārén zuòniángdeguò,便biàn9suìdejīnliánmàizàichéngwángzhāoxuānzhōng,xuédànchàng zhèjīnliánjǐnyànghǎo,rénlíngcōngmíng,xuésháhuìshá,xuésháxiàngshá dào15suìshí,miáoluánxiùfèng,pǐnzhúdàn,huìdànshǒuhǎo zhèdōushìràngnánrénmenxīnhúndàngyàngde jiǔ,wángzhāoxuānle pānlǎolǎoéryàolechūlái,zhuǎnshǒumàigěilezhāngjiā,shēnjiàsānshíliǎngyín,dāngshíshíshí pānjīnliánzàizhāngjiāshìxuédànchàng guāngyīnrěnrǎn,guò,zhǎyǎn18suìle,pānjīnliánchūluòliǎnsānyuètáohuā,shēnchūshuǐróng,xìngyǎndòngrénxīn,méiwānwān,zhāngchántóng饿èledemāojiànle zhīyīnwéidāngshízhǔjiāshìxiōnghěn,zhāngcáigǎnqīngzhānxīng dànyǒu,línjiājià,shì zhāngànànjīnliánjiàodàofángzhōng,suíxīnshōuyòngle zhāngshìshíkāiwàidelǎotóu,jiāonènhuánghuāguīxiù,wéizhàn便biàn,měishèngměi jiēèrliánsānzhīhòu,máobìngchūláile,xiānshìyāoténg,hòushìěrlóng,xiǎo便biànchàngshuǐ,yǎnlèishíchángliú,báitiānqiànliántiānshuìxǐng,wǎnshàngpēnmiánnánshòu lǎotóuzhōngxiéle!shìhài,jiànqíngkuàngyǒuzhīgēnyóude?zhòuzhàng,jīnlián zhāngāishìjiācháng便biànfàn,jiùshìshěxiǎojīnlián suíhòuxiǎnglehǎozhǔ,dǎopéifáng,jīnliánjiàgěilefáng lǎoshízhōnghòu,měi,wéishìfángdōngkàn 

hàndiàosuōdeshēnggēnde ,便biànshùjīngxiàxiǎoér,shènzhìxùnliànlezhī xuěshī māo,yònghóngjuànguǒròulìngérshí,zhōngdàoleguāndeshēnshàng,jiāngguānxiàfēngchùlái,jiǔyāowáng(shíjiǔhuí) píngérshòulezhèjīngshén,bìng,pānjīnlián便biànchéngshèngzhuī,zhúzhǐsānghuái,bìngshàngjiābìng,yòugǎnzhēngzhí,shìmìngle(shíjiǔzhìliùshíèrhuí) 

pānjīnliánzài西ménqìngzháizhōngguàn yǎoqún degēnběnde,shízàizhēngchǒngduóài,mǎn huǒnánjìnzhànggāo (shíèrhuí)deròuyào pānjīnliánpíngzàijiā,wèi lánhàn ,píngzheshēngbiāozhì,yòuhuìshī dànchàng, zhěnbiānfēngyuè,chāngyóushèn  zhèjiàndōuzài西ménqìngdexīnshàng,yīn西ménqìngchǒngài,yóukěnjiē尿niào diàoshuāng hánghòutínghuā,jiānzuìshànpǐnxiāo,西ménqìngshìzuòxìngnuèxièdegōng,érměiyǒuzhèfāngmiànyào,便biànfánglái 

dànshì,pānjīnliánbìngwéimǎn,dàn西ménqìng kuàng le,huòshìwàichūyuǎnháng,便biànnánáoshēnyǒng,jiùhuìgànchūwánxiǎotóng(shíèrhuí) 婿degōudāng wéilelóngluòzhù西ménqìngzhīxīn,chúlepèi西ménqìngbǎinòngyín zhìzuòlíngdài àngōngzhōngchūnhángfáng shīzhǎnzhěnbiānfēngyuèwài,háiguàndāng zhǔ  téngfāngjiāo西ménqìngzàiyǎnxiàjiānshuǎchūnméi
míngzhī西ménqìnghuìlián wángliùér érděngyǒujiānqíng,guǎn,zhīyàofánshìmán,hángxiàngshuō,yǒurénxiàngshuōrén yòngdehuàshuō: zhǔài(ér),chángyánchuánduōàigǎng,chēduōài,hǎozuòèrén? (shíhuí)zàixìngshēnghuóshàng西ménqìngwéiwán,fǎnjiāng西ménqìngzuòxiègōng,háoēnàiyán zuìzhōng,西ménqìngzàiwàigǎolewángliùérhuílái,míngmíngjiàntānruǎn,quègěiguànxiàguòliàngdeyínyào,huózàishàngmiàn,nòng jīngjìnzhīxuè,xuèjìnchūlěng ,dāngxiàhūnguò,jiǔyóujìndēng,suǐjiérénwáng(shíjiǔhuí) 

西ménqìng,pānjīnlián婿chénjīnghuǒ,liǎngrénzàifángzhōng,zàihuāyuánzhōnghuì,shènzhìbáitiānzhechuāngshànhuìyúnnòngshì(shíèrhuí) tóngshíquánliánchǐ,bèichūnméizhuàng,jìngyàoliǎnyàochūnméitóngchénjīngjiānshuǎ(shíèrhuí) zhǔchéngjiā,zhèxiǎohuǒsānrénduìjiān nòngchūle,chènyuèniángtàishānchóuyuànjìnxiāngérhángtāi,jiāngchéngxíngde báipàngdexiǎoér dǎojìnmáo(shíhuí) ránérzhèqiē,zhōngbèishòujìnshédehuánqiūjiēchūláile yuèniángbiànliǎnbiàn,jiāngràngwánglǐngbiànmài dànshìyínchéngxìng, jiùbànqiáoméiqiáoyǎn,zàiliánxiàkànrén ,wǎnjiānfǎnérwángdeérwángcháoérláijiě(shíliùhuí) zuìhòu,bèisōngbàoxiōngchóu,zhǎnshǒu xiōng wānxīn,luòshīchénjiētóudebēicǎnxiàchǎng,wángnián32suì(shíhuí) 

NO2

 píngér

píngérshì jīnpíngméi zhōng西ménqìngdeliùfángqiè shìzuòzhěyòngláipānjīnliánduì kànghéngdezhǔyàojiǎo,shìjīn píng méisānzhǔjiǎozhōngsuīyíndàngérgǎnqíngzhuānzhù西ménqìngderén shìjuéjiāwēnqíng,tiānshēngruòmìngéryōngcái,wēnqíngqiúwēnqíng,quèyuánwēnqíngwáng,wēnróuérdūnhòu,xuègǎnjun1derén 

péngyǒuzhī,西ménqìnggǎnzhànyǒu huājiāniángběnxìng,zhèngyuèshíyuánxiāoshíshēng,rénjiāsòngláiduìpíngérlái,yīnmíngjiàopíngjiě,zhǎnghòurénmenjiēchēngpíngér píngérzhǎngdàoshíliùsuì便biànhuā,jiāoxiǎolínglóng 18suìshímíngliángzhōngshūwéiqiè zhōngshūrénquèshìxīnzuìqiángderén fánshìzhànghuāndexiǎoqiè ,bǎibāndiāonán,xúnchūgēnyóuzhì,máihòuhuāyuán liángzhōngshūnàirénróng,yòushífènhuānpíngér,便biànānpáizàiwàibiānshūfángzhù,bìngpàiyǎngniángshì píngérsuīwéinèiqiè,shíshìwàifáng dāngshíkànhǎo,shíshàngshìzhuānghǎoshì,jiùyīnwéizhùzàiwàibiānshūfáng,cáiduǒguòchǎngzāinán,bǎoquánletiáoxìngmìng zhèngsānniánzhèngyuèshàngyuánzhī,liángzhōngshūxiéréndēngcuìyúnlóuguāndēng liángshānyīngxióngchènhúnjìnchénglái,shāolecuìyúnlóu liángzhōngshūduōkuīshǒuxiàjiāngshìpīnmìngbǎo,cáitáoletiáomìng kuíhuīdòngliǎngbǎn,shājìnliángzhōngshūzhái,zháizhōnglǎoxiǎoshāgàngànjìngjìng zhōngshūrénduǒjìnhòuhuāyuánxìngcún píngérjiànhuǒguāngchōngtiān,shāshēngjué,便biànsuíshēndàilebǎi西yángzhū èrliǎngzhòngduìqīngbǎoshí,yǎngniángdào,shàngdōngjīngtóuqīn 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>门</rb><rt>mén</rt><rb>庆</rb><rt>qìng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>七</rb><rt>qī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>妻</rb><rt>qī</rt><rb>妾</rb><rt>qiè</rt><rb>分</rb><rt>fèn</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt>?<rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>终</rb><rt>zhōng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>场</rb><rt>chǎng</rt><rb>又</rb><rt>yòu</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt>

zhèngzhíshícháotíngzhòngyòngtàijiān,niánjìnhuājiǎdehuātàijiānyóuqiánzhíbānshēngrèn广guǎngnánzhènshǒu,zhīpíngérměimàoxìng,yīnzhíérhuāshàngwèipèishì,jiù使shǐméishuōqīn,wéizhèngshì huātàijiān广guǎngnánshàngrèn,zhīdàipíngérsuírèn,zài广guǎngnánzhùlebànniányǒu,便biànrǎn,gàolǎoháixiāng,huílǎojiāqīngxiànchéngmǎilesuǒzháiyuànzhùxià zhèzháiyuànjiùzài西ménqìngjiā,liǎngjiāhòuhuāyuánjǐnqiángzhī huātàijiānhuíxiāngjiǔ,便biànzhòngzhìér fènhǎojiācáiluòdàohuāshǒu zhèhuāsuīfēimíngmén,quètóngwán,zhǎngféng,huāqiánliúshuǐ měiyuèhuǒtóngpéngyǒuwán,guàngyuàn,yòule西ménqìngděngshíréndejiébàixiōnghuì,měiyuèhuìzàichù,jiàoshàngchàngdànxiándeér,huòshànggōulán,huòjiǔguǎn,huāzǎnjǐn,chàngbēiwánshuǎ,zhīkuài zhèshíxiōnghuìzhōng,jiùshì西ménqìnghuāsuànshàngcáizhǔ,shùrén,xiàngyīngjué xiè,qióngdīngdāngxiǎng,zhěngxúnlái,yāozheshàngguǎnguàngyuàn,gànshǒuzhānzhī,báichībái,báiwánbáilāo 西ménqìngshíchángzàiwàiwán,xīnzhōngháidiànzhejiāzhōngqiè,zhèhuāquèshìyuèxúnbànyuèguī,zhēndepíngérdānghuāpíngérbǎizàijiāzhōng diūzàipángle 

huātàijiānzàishìshípíngérguānàimèi,hòufènjiācáijiùjiāozàilepíngérzhīshǒu 西ménqìnghuā huìyǒu ,duìzhèbiāozhìchūzhòng,qiěshǒucáideniángzǎojiùxīn怀huáiliáng érpíngérzǎojiùduìzhàngzhōngzàiwàipiāofēngmǎn,jīng西ménqìnggōu,zhelede kuángfēngzhòu ,zàixìngshēnghuóshàngshēnshēngǎndàomǎn,便biànqìngsuǒyǒu,yuèqiángzhuǎncáiláijiù(shíhuí) hòuhuādeshūxiōngmenwéicáisòng,jiānghuāzhōng,huāleyínmàilefáng,dàiguījiākàn,jiācáizǎobèipíngérzhuǎndàijìn,yīnérsàngmìng(shíhuí) píngérhòu西ménqìngjiùleguòménzhīshì liàozhèshíhòushìféngyángjiǎnbèicānshì,西ménqìngshìshǒuxiàqīndǎng,zàichábànzhīliè,shìzhōngjiāngménjǐn,miànchàláibǎodōngjīnggànshì,miànpíngérhuāngle píngérxiàngchéng,lángzhōngjiǎngzhúshān,kànshì,便biànzhāozhuìjiǎngzhúshānzuòle婿(shíhuí) 西ménqìngzhīxiāo,便biànràngliǎngèjiāngjiǎngzhúshāntòngdùn érpíngéryīnjiǎngshì zhōngkànzhōngchīqiāngtóu,wáng ,xīnháizài西ménqìngshēnshàng,zuìzhōngréngguī西ménqìngzhīzhái(shíjiǔhuí) 

píngérjìn西ménqìngzhái,duìpānjīnliánduóchǒngshìwēixié:shǒuxiān,yīnzhǎngpiāoliàng, wānwānliǎngdàoméiér,qiěbáijìng,hǎowēnxìngér ,shēn西ménqìngzhīxīn,xiǎoshuōzhǐxiědào西ménqìngàibáiruǎnmián,érzhěnshàngfēngyuèyǒudedàochù
,dǎozhòngqièyǒu,zhuǎnláizhīcái使shǐ西ménqìngjiādùnshígǎiguān,西ménqìngjiēliánfānfángzàoshì,kāiménmiànchùkāidiànděngděng,hěnchéngshànglàipíngérzhīyóuzhòngyàodeshì,wéi西ménqìngshēnglechuánzōngjiēdàidebǎobèiér,guāngāngluò,西ménqìngpíngbáiguānzhí,shìgèngxiàngxìn jiěyǎngdezhèháiérshènshìjiǎoyìng (sānshíhuí),shìjiāxiǎndexīng 

yóuzhèqiē,píngérzài西ménqìngzhòngqièzhōng,hěnkuàishàngshēngdàochǒngdewèi,zhèjiù使shǐpānjīnliánhènchúzhīérhòukuài 

jīn píng méisān,jīnpíngzhīzhēngshìxiǎoshuōnóngzhòngcǎixiědezhǔyàonèiróng,jiānchùchùpíngérjīnliánduìzhào:jīnliánèjiān,píngérqiānràng
jīnliángōngxīn,píngérzhuōzhēngdòu suīránzài西ménzhīzhái,jīnliánshīdàoguǎzhù,jiǎngjīnliánhǎoderénwēiwēi,érpíngéryínglezháishàngzháixiàpiànkuāzànshēng,shènzhìliánjīnliándeshēngshēnqīnkǒubāopíngbiǎnjīn dànyóupíngéryǒuzhexìngruǎnruòdegēnběnruòdiǎn,zàijìndejīnliánmiànqián,wèiwěiqiúquán rěnràng退tuìsuō,使shǐzàichuángjiāngǎnxiàng西ménqìngshēng,fǎnyòucuānduōhànwǎngjīnliánfángzhōngshuì,yīn,wèinéngbǎozhùdeér,yǐnlexuèbēngzhīzhèng,zhōngshēnwáng wángshíniánjǐn27suì(liùshíèrhuí) 

NO3

 pángchūnméi

měiyànshǎopángchūnméi,mìngzhǐbáo,xīntiāngāo,tiānshēngàotóu shìpānjīnliándetiēshēnhuán,liǎngrénlángbèiwéijiān,西ménqìngzháijiǎofēigǒutiào,yínluàn zài jīnpíngméi zhōng,pángchūnméishìyǒuwèiderén 

dewèi,zàiqiánshíhuízhōngzhīguòshì西ménqìngzháizhōngdetóu,dànshírènxìngdequè使shǐpānjīnliányàoràngsānfèn,西ménqìnghuàérbànshì,qiějìnggǎnsūnxuěéduìkàng,jiāoyuèniángnài zàihòushíhuízhōng,chénglezhǔ,érqiěshìlìngyuèniángcándexiǎnnǎinǎi dànzàibiǎoxiànshànxīnkuānróngdetóngshí,yòuxiàndàozhǒngguìdeguīdewàngzhīzhōng 

pángchūnméizhèngshìzhèbānméiguī,cáinéngzài西ménqìngjiātuōyǐngérchū,cáizàizhōushǒubèijiāwéisuǒwéi,dànshì,jiùwéibèiledāngshíde tiān ,zǒushànghuǐmièzhī gāoào yànqíng  tān cánrěndechūnméi,yínluàn,huǒgāoshāo,zuìhòuyín19suìdexiǎohuǒshēnshàng 

běisòngzhèngèrnián,huángxiàyóu,shuǐàn,bēnténgpáoxiāo,dōngpíngyuánnàoshuǐzāi,饿èpiǎobiàn,rénxiàngshírén dāngshízhīyǒu15suìdepángchūnméi,běnshìpángyuánwàidezhí,yīnwéimìng,zhōusuìniáng,3suìdiē,quánkàoshūshūpángyuánwàicónghóngshuǐzhōngqiǎngchūlái,ránérhǎorénmìng,pángyuánwàiquèbèihóngshuǐyānméile xìnghǎopángjiěmìnggāijué,shànghǎorénbèijiùchūcāngzhōujiè,guònán,shàngyùn,dàolínqīng,jìnqīngxiànchéng,yóuxuēsǎolǐngmàiyínshíliùliǎnggěi西ménqìngjiā yuánwéiyuèniángfánghuán,hòuzhuǎnpānjīnliánfángzhōng 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>门</rb><rt>mén</rt><rb>庆</rb><rt>qìng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>七</rb><rt>qī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>妻</rb><rt>qī</rt><rb>妾</rb><rt>qiè</rt><rb>分</rb><rt>fèn</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt>?<rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>终</rb><rt>zhōng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>场</rb><rt>chǎng</rt><rb>又</rb><rt>yòu</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt>

chūnméi xìngcōnghuì xuèlàng shànyīng ,jiān姿,16suìniánjiùbèi西ménqìngshōuyòng zhīhòupānjīnliánhàngxiè,liándāngjiébāng,dàofāng,réndōu zàixiǎoshuōzhōngxíngxiàngpānjīnliányǒuduōxiàngzhīchù ,měi cōngmíng chěngqiáng ,yòuhǎoyíntānhàn,dànjīnliángènggāoàojiāohéng suīchūshēn,dànyīnchǒng西ménqìng,yīnbānrénsūnxuěézhèyàngde zhǔ gēnběnfàngzàiyǎn,gǎnrǎngmàofàn,yǐn西ménqìngxuěéhǎodùn(shíhuí) huǐshēnèrjiě(shíhuí) biérénzuòchū,zuòchū érpíngbáisuōchùxiàngtóngwèideqiū,gèngshìjiācháng便biànfàn(èrshíjiǔhuíděng) 使shǐérzhèyàngdewéi西ménqìngsuǒchǒngzhī,gǎnxúnshìduān(jièchuíbàngděng)diàodòngjīnlián,jiàoruǎn(shíèrhuí) xiǎoshuōjièpānjīnliánzhīkǒushuōchūzài西ménqìngjiādewèi:zhǐ shōuyòngguòèrér?guǐdāngxīngānfèichángérbānkàndài!shuōtīngshí,yàofèngshí,zhèngjīngchéngfánglǎoqiěkàohòu,yàoxiǎoxiǎogùnér,diēgǎngùnér (shíhuí) pānjīnliánmíngbái:yǒushíshènzhìzài(jīnlián)miànqián,xīngāo,bàndiǎnruǎnmèizhī yīn,yàozài西ménqìngjiāzhōngdǎozhòng,lánhàn,huò婿tōuqíngděng,kāilejiùnéngchéngshì shìliǎngrénhàngxiè,lángbèiwéijiān 

pānjīnliánzhǔdòngténgkōngràng西ménqìng shōuyòng le,quèbiān(shíhuí) hòufán西ménqìnghángfáng,jiùzhǔdòngduōle,bìnggǎnyǒubàndiǎn tóngshí,jīnliánbèi(chūnméi)zhuàngzhechénjīngnòngjiān,jiùdāngmiànràng婿chénjīngjiānshuǎle,cóngsānrénànyuētōuqíng,shímeshìzuòchūlái?(shíèrhuí)zhōng,chénjīngzàiliǎngrénzhōngdōunòngchūleshēng jīnliántāiérbài,chūnméijiāngdàilezhōushǒubèi,bìngjiùérdēngshànglezhōu zhèngshì zhīwèi(shí jiǔshíhuí) cóngbèimài西ménqìngzhīzhái,dàozhōushǒubèizhōng,gòuchénglexiǎoshuōhòubàndezhōngxīnrén,xiēshìqíngjiēyóuzhīzhǎn:shōushípānjīnliánshīshǒu jīnlián wéijīnliánzuòjié(shí shíjiǔhuí)
róngguījiùjiāchíyuàn,西ménqìngzháixùnshuāibàijǐngguānghuīxiàngzhàoyīng(jiǔshíliùhuí)sūnxuěé màixuěéwéichāng(jiǔshíhuí)zhǎohuíchénjīng,ànjiùqíng,yīnduànsònglechénjīngxìngmìng(jiǔshíjiǔhuí)tānyín,zuìhòushēngchū zhēngláobìngzhèng ,duàn19suìdepīnxiǎozhōushēnshàng,wángniánjǐn29suì(bǎihuí) 

NO4

 yuèniáng

yuèniángshìqīngxiànzuǒwèiqiānzhī,páihángsān,shàngyǒuliǎng wèihūnzàiwèijiàqiánjiùhàileshānghánbìng,jiēzheèrniánqīnbìng,niánniángle suīshuōdāngshíxiàodeguīdìng,wèichūdeér,wéizhīxiàonián,zhènián wàngménguǎ defānglíng24suìle yǒurénxiàngjiājiāngjiàgěizàishījiēkāicǎoyàode西ménqìng zhè西ménqìngjiéniángxìngchén,jiàdào西ménjiā10niánle,shēngleliǎngér,yāoshéle,háicúnhuóle,jīnnián13suìle zhè西ménqìngyǒurénjiàozuò 西ménláng ,bānrénniàndào  deshíhòu,háidōujiāshàng ér yīn,dànyǒuxiēréngǎnjiào 西ménér ,dōugǎikǒujiào 西ménguānrén  shí,shì guān ,shìwèishàoqiúde,xiàngfǎn,huānhuājiēliǔxiàng,shěgōulán,jiéxiēpénggǒuyǒu làng,wánqiāngnònggùn,bāobāochāng,jiāotōngguān,bāolǎnsòng suǒqīngxiàndexiǎodǎomen,dōuyǎngchéng,huìdeyǎnshénláitǎoshēnghuó 

yuèniángjiàgěi西ménqìng,zuòwéipèizhèngshì,bāndōuchēngwéi niáng  zài jīnpíngméi zhōng,yuèniángzuòwéi西ménqìngdenèizhù lǎo,miànduìxiǎolǎo zhòngduōdeyín  luántóng,xiàngchù?wǎngwǎngjiéshēnhǎo,duì西ménqìngdechǒuèhángwéisuīhuòyǒusuǒguīquàn,dànzàiguīquànguǒshí,měiměitīngzhīrènzhī,zhì西ménqìnggōulánpiáo jiānshuǎrén,yǎngwàishì,tōunòngshìtóng使shǐ,jun1zàiyuèniángyǎnxiàhángzhī,érzhītuīzhī 西ménqìngzhìjiāoér zhuódiūér mènglóu sūnxuěé pānjīnlián píngérwéiqiè,yuèniángwéichí,yīn,西ménqìngzàn: ǎnjiādezhèzhuōjīng,dǎohǎoxìngér!rán,shǒuxiàzěnshēngróngzhèxiērén? (shíliùhuí)quánshūqiánbànfèn,yuèniángzhòngqièshàngxiàngānshì,pānjīnliánbǎibānlóngzhùle,duì西ménqìngpíngércéngshāoyǒuquànyán,西ménqìngtīng,fǎnshēnglechǎng 

yīnjiànpānjīnliánànxiàshǒu,yóukǒngxiàguān,shépíngérér使shǐshuāngshì,yòujiànpánzhù西ménqìng,yínshāngshēn,便biànduìjīnliáncúnxiàjièxīn ,wéijīnliánfángzhōngchūnméihuǐ chūmángshēnèrjiě,便biànjīnliánchǎolechǎng 西ménqìnggāng,jīnlián chūnméi婿chénjīngcuānnòngjiān,chǒushìjiē,yuèniángmàichūnméi zhújīnlián jīng,jiāngsānrénchū西ménqìngzhīmén(shí shíliùhuí),zhì使shǐjīnliánsàngmìng,jīngluò yuèniángyǒu,jiànpíngéryǒuérchǒng西ménqìng,便biànqiúxuēnòngláishēngtāiyào,shēngleér(xiàoér) 西ménqìnghòu,yuèniángshǒumén,yǎngér,shōushíshùdǎosūnsàndefānliángcán lìngfāngmiàn,yuèniángxiūshēnxìn,zàixìngshēnghuófāngmiànxìnglěngdàn,jīnlián píngérděngchǒngqièkànghéng,便biànchángjiūshuōjīngxuānjuàn,péibànkōngfáng 

dāngjīnbīngqīnfànzhōngyuán,qiǎngledōngjīngbiànliáng,huī qīnèrbèiběishàng,zhōngyuánzhǔ,bīnghuāngluànzhīshí,yuèniángdiǎnruǎn,dàiānnáncónglǐngzhe15suìdexiàoértáonán zàijiāowàijiànjìngchánshī,zhèchánshīzhǐyǐnjiāláidàoyǒngzhōngxiē shì,chánshīchāoyōuhún,jiànchāoshēng yuèniángfāngcáixǐng,yuànsòngxiàobàishīchūjiā,míng míng  jiǔguófènnánběi,zhōngyuányǒuzhǔ,bīng退tuì,yuèniángháijiā,jiāngdàiāngǎimíng西ménān,chéngshòujiā,rénchēng西ménxiǎoyuánwài,yuèniáng70suìshànzhōng 

NO5

 jiāoér

jiāoérshì西ménqìngdeèrfángqiè yuánwéi西ménqìngzàigōulángōushàngde,láijiāzhōnghòufǎndǎoxiánzhìlái yóushì西ménqìngmènglóu pānjīnlián píngérhòu,zhàngjiùnánfánglái,yīn,chángyuèniáng sūnxuěéxiàngbàn,pānjīnliánděngyǒu wéirénliàngxiǎowěisuǒ,shànqún,měi西ménqìngzhòngqièchūhuìyàn,wǎngwǎngnénghuānchù 

jiāoéryuèniángdeèrèrjiùjiùyǒushǒuwěi,yòuyīnyuèniángguǎnshì,jiāzhōngchūyínqiándōuzàishǒuzhōng,yīn,西ménqìnggānggāng,menchènzhòngrénmáng西ménqìnglíngchūbìnzhī,zàièrjiùyǎnxià,ànànjiāngcáitōuzhuǎngěiqiánlái bāngmáng dejiāyuàndeyōuérmíng,fēizhǐliǎng shí,zǎozài西ménqìngshí,yuèniáng diēdǎozàichuángshàng deshíhòu,jiāoérgǎnyuèniánghūnchén,fángnèirén,xiāngkāizhe,ànànledìngyuánbǎo,wǎngle(shíjiǔhuí) jiāoérchèntōudào,jiéguǒbèichūnméikàn,fǎnxúnzheyóutóuyuèniángchǎonào,xúnhuó,yuèniángnài,zhīguīyuàn,cáijìnzhī 

shìjiāoér便biànchéngwéi西ménqìnghòudàocáisànérderén(shíhuí) hòu,yóuyīngjuézuòqiāntóu,gǎijiàjiēshànglìng西ménqìngshìdezhāngmào,zuòleèrfángniáng 

jiāoérshì西ménqìngdeèrfángqiè

NO6

 mènglóu

mènglóushì西ménqìngdesānfángqiè(yuánzhuódiūér) shìfànyángzōngzhī,yáng,shēnbiān,shǒuguǎniánduō,便biànyóuméixuēsǎoxiàng西ménqìngshuōhuíjiā,dàiláile shǒufènhǎoqián liǎngzhāngnánjīngchuáng tóumiàn shǒushìjuànchóuzhīlèi,yuēyǒuèrshídān(huí),yángjiājiùniángwéilezhēngduózhèfèncáixiàngchǎolechǎng 

mènglóuwéirénjǐnshèn,xìngwēn,xīnzhōngnǎoshuíshuídōuxiǎnshìchūlái 西ménqìngzháihòu,zàizhòngjiānwēnróu,shāopānjīnliánxiàngshàn,liǎngrénchángzàiguāshuōxiánhuà,shìhòulái西ménqìngchǒngjīnlián,liánshēngláifángzhōng,便biànmiǎnhán,luèhènyán: xīnàidechěluòzhe(西ménqìng)!ǎnměizhèshídehuòér,dōudàochuāihàotīngle,hòushíniánguàzàixīn  (shíhuí)guò,zài西ménqìngzhòngqièzhōng,shàngshǔjiàowéichǒngzhě 

西ménqìnghòu,mènglóuyuèniángxiàngshǒu,guǎnián,,qīngmíngshíjiē,shàngfén,zhīxiànérgǒng(nèi)xiàng,chuánqíng,nèi便biàntuōtáoláishuōméi,lóuzhōngjiànèiwéishì yuèniángshànxiàngsòng,jiāngfángzhōngxiānglóngshǒushìhuánděng,jìnjiāodài,chéng轿jiàochuīzhedòngshēn zhèshì西ménqìngzhòngqièzhōngjiéguǒzuìhǎozhě(jiǔshíhuí) hòu,chénjīngyīnzǎoxiāncéngshídeméijīnzān,wēixià,guǎidài,dànbèishèzhù,tòngdùn dànyīntōngpànshòuzhīfēngchì,yánlóu dàileduōdōng西,yīngméiguānzāng ,huíjiāzhàngnèi,xiūmènglóu rángǒngliǎngrénshě,qiúqíngguījiāyuánzǎoqiángxiànle(jiǔshísānhuí) 

mènglóu

NO7

 sūnxuěé

sūnxuěéshì西ménqìngfángqiè yuánláishì西ménqìngyuánpèichénshìdepéichuángtóu,yīnyǒu姿,èrshíláisuìnián,yòushànzuòxiānyuántāng,西ménqìng便biànzàipānjīnliánzhīqián,dàile,páiháng ránér,zài西ménqìngzhòngqièzhōng,pǐnzuìbēi láozuòshìduō,xiǎngyòng shìshǎo,dānguǎnlǐngjiārénchúzhōngshàngzào,fánghuǒshí 西ménqìngchījiǔchīfàn,yòngtāngyòngcài,jun1jīngshǒuzhěng pānjīnliánménhòu,chūnméiliǎnghěnkuàijiélechóu,shìqíngzhīguòshìkāilechūnméi xiǎnghàn dewánxiào ,西ménqìng宿xiǔpānjīnliánfángzhōng,zǎochénláiyàochīhuābǐng yínzhǎtāng,xuěéshígǎnzào,bèichūnméijiānglái,pānjīnlián便biàncuānduō西ménqìngjiānghěndùn(shíhuí) 

hòu,西ménqìngsònghuìliányǒujiān,liǎngréndejiānqíngtòugěileláiwàng láiwàngzuìbàng西ménqìng ránérláiwànghuìzhīshìbèihuánxiǎozhuàngjiàn,西ménqìngjiāngdùnhěn, ledetóumiàn,zhījiāobànzhejiārénshàngzào,jiànrén  (èrshíhuí)xiǎoshuōzhōngxiě西ménqìngfángzhōng宿xiǔxiēshìshǎo, yǒuniánduōméijìnfángzhōnglái ,hòujǐnchīmǐngdǐngzuìle,ǒuránzhuàngjìnfáng(shíhuí),xuěéjǐngkuàngcáiluèyǒuhǎozhuǎn,yīnhànzàifángshíshǎo,suǒyínqiánláiyuán,qièjiěmèimencòuwánshuǎyǐnjiǔ,duō,yuèniángdàizhòngqièwàichū,měiměishǒujiā 

西ménqìnghòu,jīnlián chūnméichénjīngdejiānqíngbào,xuěé便biànzàiyuèniángěrgēnqiáncuānduōmenchūmén,bìnghuánbàngchénjīng,zhōngbàoqiánchóu(shí shíliùhuí) dànhòuláixiécáigēnláiwàngbēn,bèi,guānmàizhōushǒubèi,qǐngjiānluòdàolepángchūnméideshǒu,bèiluětóumiànhuācuìshang,xiàchúwéi(jiǔshíhuí) hòu,yòuyīnchūnméiyàozàishǒubèizhōngānchāchénjīng,yīnkǒngxuěézhīqíng,便biànmàidàolelínqīngjiǔjiāwéichāng(jiǔshíhuí) shǒubèizhōuxiùdeqīnsuízhāngshèngbāoxiàle,shìděngdàozhāngshèngshāchénjīng,sūnxuěéjiànzhāngshèngbèizhàngshā,kǒng,便biànshēnwáng(jiǔshíjiǔhuí),zhōngnián34suì 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

成吉思汗墓穴的3大惊天秘密 为何没有公布天下

铁蹄踏过欧亚大陆,令全世界都胆颤的成吉思汗,他的陵墓至今仍是一个未解之谜。蒙古族特殊的灭葬方式,让这位帝王的墓变得扑所迷...详情>>